vitamín b12

Vitamín B12 (methylkobalamin) – účinky a přínosy pro naše zdraví

Vitamín B12, též známý jako methylkobalamin, je nezbytným vitamínem, který naše tělo potřebuje, ale není schopno produkovat. Nachází se přirozeně v živočišných výrobcích a je k dispozici jako perorální doplněk stravy nebo ve formě injekce.

Vitamín B12 plní hodně úkolů v našem organismu. Podporuje normální funkci nervů a je nezbytný pro tvorbu červených krvinek a syntézu DNA. Pro většinu dospělých je doporučený denní příjem vitamínu B12 kolem 2,4 mcg (RHP – referenční hodnota příjmu). Potřeba vitamínu B12 je vyšší u těhotných nebo kojících žen.[1]

Vitamín B12 může tělu prospět zajímavým způsobem, například zvýšením energie, zlepšením paměti a prevencí srdečních chorob.

Tvorba červených krvinek a prevence anémie

Vitamín B12 hraje důležitou roli v tom, jak pomáhá tělu produkovat červené krvinky. Nízké hladiny vitamínu B12 způsobují snížení tvorby červených krvinek a brání jejich správnému vývoji.

Zdravé červené krvinky jsou malé a kulaté, zatímco v případě nedostatku vitaminu B12 se zvětšují a jsou obvykle oválné. Vzhledem k tomuto většímu a nepravidelnému tvaru se červené krvinky nemohou přiměřeně rychle pohybovat z kostní dřeně do krevního řečiště, což způsobuje megaloblastickou anémii.

Když trpíte anémii, vaše tělo nemá dostatek červených krvinek pro transport kyslíku do životně důležitých orgánů. To může způsobit příznaky, jako je únava a slabost.

Může zabránit závažným vrozeným vadám

Vitamín B12 1000 mcg, 90 tablet od Natures aid UK

Adekvátní hladiny vitamínu B12 jsou zásadní pro zdravý průběh těhotenství. Studie ukazují, že mozek a nervový systém plodu vyžadují od matky dostatečně vysokou hladinu B12, aby se správně vyvíjely.

Nedostatek vitamínu B12 v počátečních stadiích těhotenství může zvýšit riziko vrozených vad, jako jsou vady nervových trubic. Kromě toho může nedostatek vitamínu B12 u matky přispět k předčasnému porodu nebo potratu.[2]

Studie zjistila, že u žen s hladinami vitamínu B12 nižšími než 250 mg/dl byla třikrát vyšší pravděpodobnost porodu dítěte s vrozenými vadami ve srovnání s těmi, které mají dostatečnou hladinu vitamínu b12.[3]

U žen s nedostatkem vitamínu B12 a hladinami pod 150 mg / dl bylo riziko pětkrát vyšší ve srovnání se ženami s hladinami nad 400 mg/dl.

Může podporovat zdraví kostí a předcházet osteoporóze

Udržování dostatečných hladin vitamínu B12 může podpořit zdraví kostí.

Jedna studie s více než 2 500 dospělými ukázala, že lidé s nedostatkem vitaminu B12 měli také nižší než normální hustotu minerálů v kostech.[4]

Kosti se sníženou hustotou minerálů mohou časem být choulostivé a křehké, což vede ke zvýšenému riziku osteoporózy. Jiné studie také prokázaly souvislost mezi nízkými hladinami vitamínu B12 a špatným zdravím kostí a osteoporózou, zejména u žen.[5] [6] [7]

Může snížit vaše riziko makulární degenerace

Makulární degenerace je oční onemocnění, které ovlivňuje hlavně centrální vidění. Udržování přiměřené hladiny vitamínu B12 může pomoci zabránit riziku makulární degenerace související s věkem.

Vitamín B12, 250 mcg 100 tablet od Jamieson

Vědci se domnívají, že doplnění vitamínem B12 může snížit homocystein, druh aminokyseliny, který se nachází ve vašem krevním řečišti. Zvýšené hladiny homocysteinu byly spojeny se zvýšeným rizikem makulární degenerace související s věkem.[8] [9]

Studie zahrnující 5 000 žen ve věku 40 a více let dospěla k závěru, že doplňování vitamínem B12 spolu s kyselinou listovou a vitamínem B6 může toto riziko snížit.[10]

Skupina, která dostávala tyto doplňky po dobu sedmi let, měla méně případů makulární degenerace ve srovnání se skupinou s placebem. Riziko rozvoje jakékoli formy stavu bylo o 34% nižší, zatímco u závažnějších typů bylo o 41% nižší.

Konečně, jsou zapotřebí další studie k úplnému pochopení úlohy vitamínu B12 při podpoře zdraví zraku a prevenci makulární degenerace.

Může zlepšit náladu a příznaky deprese

Vitamin B12 může zlepšit vaši náladu! Účinek vitaminu B12 na náladu není dosud zcela objasněn. Tento vitamin však hraje zásadní roli při syntéze a metabolizaci serotoninu, což je chemická látka zodpovědná za regulaci nálady. Nedostatek vitaminu B12 proto může vést ke snížení produkce serotoninu, což může způsobit depresivní náladu. Studie podporují použití doplňků stravy s vitamínem B12 ke zlepšení příznaků deprese u lidí s nedostatkem tohoto vitaminu.

Jedna studie u lidí s depresí a nízkými hladinami vitamínu B12 zjistila, že u těch, kteří dostávali antidepresiva i vitamín B12, byla vyšší pravděpodobnost zlepšení depresivních příznaků ve srovnání s těmi, kteří byli léčeni pouze antidepresivy.[11]

Tekutý vitamín B12 od Solgar

Další studie zjistila, že nedostatek vitamínu B12 byl spojen s dvojnásobným rizikem závažné deprese.[12]

Kromě toho, byly vysoké hladiny vitamínu B12 spojeny s lepšími výsledky léčby a zvýšenou pravděpodobností zotavení z uzkostně depresivní poruchy (MDD – Major Depresive Disorder).[13]

Ačkoli doplňky stravy s vitamínem B12 mohou pomoci zlepšit náladu a depresi u lidí s jeho nedostatkem, výzkum v současné době nenaznačuje, že mají stejný účinek u lidí s normálními hladinami B12.

Shrnutí: Vitamín B12 je nezbytný pro tvorbu serotoninu, chemické látky zodpovědné za regulaci nálady. Doplňky stravy s vitamínem B12 mohou pomoci zlepšit náladu u lidí s jeho stávajícím nedostatkem.

Napomáhá mozku tím, že předchází ztrátě neuronů

Nedostatek vitamínu B12 je spojen se ztrátou paměti, zejména u starších dospělých. Může hrát roli v prevenci atrofie mozku, což je ztráta neuronů v mozku a často spojená se ztrátou paměti nebo demencí.

Jedna studie u lidí s demencí v časném stádiu ukázala, že kombinace doplňků stravy s vitamínem B12 a omega-3 mastných kyselin zpomaluje mentální pokles.[14]

Další studie zjistila, že i nízké hladiny vitamínu B12 na nízké straně normálu mohou přispívat ke špatnému výkonu paměti. Výsledkem je, že doplňování tohoto vitamínu může zlepšit paměť, i když není klinicky diagnostikován jeho nedostatek.[15]

Je zapotřebí více výzkumu, aby bylo možné učinit spolehlivé závěry o účinku doplňků vitaminu B12 na paměť a kognitivní funkce.

Shrnutí: Vitamin B12 může pomoci předcházet atrofii mozku a ztrátě paměti. Je třeba další výzkum, aby bylo možné dospět k závěru, zda doplnění tímto vitamínem může zlepšit paměť těch jedinců, kteří trpí jeho nedostatkem.

Může dát energií

Vitamín B12 500 mcg, 50 kapslí od Solgar

Vitamínové doplňky B12 jsou již dlouho nabízeny jako produkty, který podporují energií. Všechny vitamíny B hrají důležitou roli při produkci energie v těle, i když samy o sobě nutně neposkytují energii, co se kalorické hodnoty týče.[16] V současné době neexistují vědecké důkazy, které by naznačovaly, že doplňky vitaminu B12 mohou zvýšit energii u lidí s dostatečnou hladinou tohoto vitaminu.

Protože vitamín B12 je rozpustný ve vodě, vaše tělo nemůže ukládat větší množství. Jakýkoli přebytek prochází vaším tělem a je vyloučen při močení. Na druhou stranu, pokud máte značný nedostatek vitamínu B12, může užívání doplňku nebo zvýšení příjmu pravděpodobně zlepšit vaši energetickou hladinu.[17] Ve skutečnosti je jedním z nejčastějších časných příznaků nedostatku vitaminu B12 únava nebo nedostatek energie.

Shrnutí: Vitamín B12 se podílí na tvorbě energie ve vašem těle. Užívání doplňků s B12 může zlepšit energetickou hladinu, v případě, že trpíte jeho nedostatkem

Může zlepšit zdraví srdce snížením homocysteinu

Vysoké hladiny homocysteinu aminokyseliny v krvi jsou spojeny se zvýšeným rizikem srdečních chorob. Pokud máte značný nedostatek vitamínu B12, vaše hladina homocysteinu se zvýší.

Studie prokázaly, že vitamín B12 pomáhá snižovat hladinu homocysteinu, což může snížit riziko srdečních chorob.[18] [19] [20]

Shrnutí: Vitamín B12 může snížit krevní homocystein, druh aminokyseliny, který je spojen se zvýšeným rizikem srdečních chorob. Výzkum v současné době tento fakt zcela nepotvrdil.

Podporuje zdravé vlasy, pokožku a nehty

Vzhledem k úloze vitamínu B12 při produkci buněk je dostatečná hladina B12 nezbytná pro udržení zdravých vlasů, kůže a nehtů.

Nízké hladiny vitamínu B12 mohou ve skutečnosti způsobit různé dermatologické příznaky, včetně hyperpigmentace, zabarvení nehtů, změny vlasů, vitiligo (ztráta barvy kůže) a stomatitidy (zanícené a prasklé rohy úst.[21] [22]

Ukázalo se, že suplementace vitamínem B12 zlepšuje dermatologické příznaky u lidí s jeho deficitem.[23] [24] Pokud máte dobrou výživu nemáte nedostatek B12, je nepravděpodobné, že by užívání doplňku zlepšilo vaši pokožku, sílu nehtů nebo zdraví vlas.

Jamieson Vitamin B12, 1200 mcg

Ekolife natura - liposomální vitamín B12, 60 ml

Favea - Vitamín B12, 30 tbl.

Dr. Max

Dr. Max

Dr. Max

Kdo trpí nedostatkem vitamínu B12

Odhaduje se, že 6 % lidí ve Spojených státech a Velké Británii ve věku 60 a více let, má nedostatek vitamiínu B12, zatímco asi 20 % má nízkou až normální nebo hraniční nedostatečnou úroveň.

Nedostatek vitaminu B12 se může objevit jedním ze dvou způsobů. Buď vaše strava postrádá dostatečné množství nebo vaše tělo není schopno ji úplně absorbovat z jídla, které jíte.

Mezi ty, kterým hrozí nedostatek vitaminu B12, patří:

  • Starší lidé
  • Lidé s gastrointestinálními poruchami, jako je Crohnova nemoc nebo celiakie
  • Ti, kteří podstoupili gastrointestinální operace, jako je bariatrická chirurgie nebo resekce střev
  • Lidé na přísné veganské stravě
  • Ti, kteří berou metformin pro kontrolu hladiny cukru v krvi
  • Ti, kteří užívají inhibitory protonové pumpy pro chronické pálení záhy

U mnoha starších lidí je snížena sekrece kyseliny chlorovodíkové v žaludku, což způsobuje snížení absorpce vitaminu B12. Pokud vaše tělo má potíže s vstřebáváním vitamínu B12, lékař vám může doporučit intramuskulární injekce B12 ke zvýšení hladiny.

Vitamín B12 se přirozeně vyskytuje pouze v živočišných produktech. I když některá rostlinná mléka nebo zrna mohou být obohacena o vitamín B12, veganská strava je u tohoto vitamínu často omezená, což ohrožuje lidi v nedostatku. Pokud budete jíst zdravou a pestrou stravu, mělo by být snadné zabránit nedostatku vitamínu B12. Pokud si však myslíte, že byste mohli být ohroženi, řekněte to svému lékaři.

Nedostatku vitaminu B12 lze nejčastěji zabránit nebo vyřešit perorálními nebo intramuskulárními injekcemi.

Shrnutí: Mezi rizikové faktory nedostatku vitaminu B12 patří snížená schopnost absorbovat tento vitamín v důsledku nízké sekrece kyseliny chlorovodíkové, některých léků nebo gastrointestinálních onemocnění a operací. Rizikem jsou i vegetariáni, protože B12 se vyskytuje pouze v živočišných produktech.


[1] National Institute of Health – Vitamin B12

[2] Effects of Folate and Vitamin B12 Deficiencies During Pregnancy on Fetal, Infant, and Child Development

[3] Maternal Vitamin B12 Status and Risk of Neural Tube Defects in a Population With High Neural Tube Defect Prevalence and No Folic Acid Fortification

[4] Low Plasma Vitamin B12 Is Associated With Lower BMD: The Framingham Osteoporosis Study

[5] The Relationship of Homocyteine, B12 and Folic Acid With the Bone Mineral Density of the Femur and Lumbar Spine in Turkish Postmenopausal Women

[6] Vitamin B-12 Status Is Associated With Bone Mineral Content and Bone Mineral Density in Frail Elderly Women but Not in Men

[7] Low Serum Vitamin B-12 Levels Are Associated With Increased Hip Bone Loss in Older Women: A Prospective Study

[8] Homocysteine and the risk of age-related macular degeneration: a systematic review and meta-analysis

[9] Evaluation of Plasma Homocysteine and Risk of Age-Related Macular Degeneration

[10] Folic Acid, Vitamin B6, and Vitamin B12 in Combination and Age-related Macular Degeneration in a Randomized Trial of Women

[11] Vitamin B12 Supplementation in Treating Major Depressive Disorder: A Randomized Controlled Trial

[12] Vitamin B(12) Deficiency and Depression in Physically Disabled Older Women: Epidemiologic Evidence From the Women’s Health and Aging Study

[13] High Vitamin B12 Level and Good Treatment Outcome May Be Associated in Major Depressive Disorder

[14] Omega-3 Fatty Acid Status Enhances the Prevention of Cognitive Decline by B Vitamins in Mild Cognitive Impairment

[15] Vitamin B-12 Concentration, Memory Performance, and Hippocampal Structure in Patients With Mild Cognitive Impairment

[16] Vitamin B12 in Health and Disease

[17] Association of Vitamin B12 Deficiency With Fatigue and Depression After Lacunar Stroke

[18] Genetic Associations With Plasma B12, B6, and Folate Levels in an Ischemic Stroke Population From the Vitamin Intervention for Stroke Prevention (VISP) Trial

[19] The Impact of Homocysteine, Vitamin B12, and Vitamin D Levels on Functional Outcome after First-Ever Ischaemic Stroke

[20] Vitamin B12 and Homocysteine Levels and 6-Year Change in Peripheral Nerve Function and Neurological Signs

[21] A Review of Vitamin B12 in Dermatology

[22] Diet in Dermatology: Present Perspectives

[23] Cutaneous lesions and vitamin B12 deficiency

[24] Reversible Hyperpigmentation of Skin and Nails With White Hair Due to Vitamin B12 Deficiency