Ginko biloba

Ginkgo biloba pro energii, náladu a paměť

Ginkgo biloba (vědecký název Salisburia adiantifolia) je přírodní extrakt získaný z listu čínského stromu ginkgo, nazývaného také jinan dvoulaločný. Ve skutečnosti se uvádí, že je „nejčastěji požívanou bylinou pro udrení zdraví mozku“. Ginkgo biloba

Jaké jsou známé účinky ginkgo biloby? Je obecně známá pro své protizánětlivé, antioxidační, trombocytotvorné a cirkulační účinky.

Podle současného výzkumu mohou výhody ginkgo biloby zahrnovat: zlepšení kognitivních funkcí, pozitivní náladu, zvýšení energie, zlepšení paměti a snížení příznaků souvisejících s mnohočetným chronickým onemocněním.

V čínské medicíně se ginkgo biloba používá již tisíce let ke zvýšení libida, zlepšení celkové energie a na zmírnění bolesti svalů a kloubů. Nedávno se začala využívat pro své kognitivní účinky na paměť.

Historie ginkgo biloby

Pokud se zaměříme na léčivé byliny, je důležité zkoumat jejich účinky a použití v průběhu celé historie. Je známo, že jinan dvoulaločný byl přítomen na Zemi už během posledních 270 milionů let. Je považován za živou fosilii bez blízkých příbuzných.

Ginkgo biloba standardizovaný extrakt od Herba medica, 80 vegan kapslí

Ačkoli strom ginkgo biloba roste jen v provinciích Tian Mu Shan a Zheilang, zůstává stále nejvíce používaným bylinným doplňkem stravy v Číně. Ve skutečnosti tento prostředek má historii v čínské medicíně již 1500 let.

Doplněk stravy z ginkgo biloby se obecně užívá k zvýšení hladiny energie, zlepšení oběhu a na podporu koncentrace a paměti. Zvýšení energetického toku pomáhá zvyšovat pocit celkové pohody. V Západním světě se nejčastějí ginkgo používá ke zlepšení paměti, myšlení a kognice.

EGb761 a GBE jsou vědecké výrazy pro standardizovaný extrakt ginkgo biloba, která je známá svými účinky na posílení mozku. Historicky se používá jako přírodní lék na ADHD, jako léčba demence a další.

Ginkgo biloba byla po celá desetiletí studována ve Francii, Německu a Číně. Ačkoliv čínská medicína využívá jak sušené listy ginkga, tak i semena, dnes se klinické studie zaměřují na účinnost standardizovaného kapalného extraktu ginkgo biloba, vyrobeného ze sušených zelených listů rostliny.

Vlastnosti ginkgo biloby

Klíčové výhody ginkgo biloby jsou zejména spojeny podporou funkci oběhového systému. Nejznámější a nejúčinnější nootropika mají obvykle schopnost popsílit oběhovou funkci. Ginkgo biloba podporuje uvolňování látky thromboxanu A2 a prostacyklínu. Ty pomáhají chránit stěny cév a blokují tvorbu trombocytů. Konečným výsledkem je lepší krevní oběh ve všech tkáních a orgánech v těle.

Pokud je krevní oběh v našem těle špatný, může to vést k vážné nerovnováze. V mírnějších případech mohou jednotlivci zaznamenat bolesti hlavy. V závažnějších případech by jednotlivci měli mozkovou příhodu, tedy mrtvici. Když naše tělo má dobrý průtok krve v mozku, je možné podobným případům zabránit.

Tento zvýšený průtok krve pomáhá udržovat zdravé nervové tkáně. Když podpoříme růst počtu neuronů a synapsí v mozku, tak zlepšíme i paměť. Gingko biloba působí jako inhibitor acetylcholinesterázy. To pomáhá při ochraně hladiny acetylcholinu. Když jsou všechny tyto účinky kombinovány, tak to vede k větší tzv. neuroplasticitě mozku. To je schopnost mozku se přizpůsobovat v čase, což je z dlouhodobého hlediska klíčové pro duševní sílu.

Zatímco se aktivní látka zaměřuje na neurotransmitery, jako je serotonin, dopamin a norepinefrin, gingko biloba působí jako inhibitor monoaminooxidázy. Vzhledem k tomu, že ta obecně snižuje množství neurotransmiterů, gingko biloba napomáhá zvyšovat duševní energii, jasnost a soustředění (zvyšováním hladiny serotoninu, norepinefrinu a dopaminu).

Hlavní výhody ginkgo biloby

Výhody použití ginkgo biloby zahrnují:

  • Podpora kognitivní a mozkové činnosti, například zlepšením paměti a koncentrace.
  • Zvýšení dilatace cév, průtoku krve a celkového zdraví cév.
  • Podpora imunitní funkce díky svým detoxikačním mechanismům.
  • Užívá se jako prostředek při zotavení po mrtvici.
  • Pomáhá při léčbě zdravotních stavů, jako jsou oběhové potíže a poruchy paměti.
  • Omezuje výkyvy a poruchy nálady, jako je úzkost a deprese, nebo poruch v důsledku PMS (postmenstruální syndrom).
  • Vhodná při bolestí hlavy a migrény.
  • Zlepšení libida.
  • Zlepšení kvality spánku.
  • Při příznacích způsobené poruchami sluchu, jako je ztráta sluchu, závratě a tinnitus.

Jak již bylo zmíněno, ginkgo biloba podporuje oběhovou soustavu, nejen v mozku, ale v celém těle. Tkáně a hlavní orgány těží z této podpory oběhu, protože kyslík a krev bohatá na živiny se do těchto oblastí těla rychle dostanou. Díky tomuto hlavnímu přínosu byl doplněk stravy s gingko bilobou předepisován pro širokou škálu onemocnění. Některé z nich zahrnují příznaky PMS (post mentruační syndrom), bolesti svalů a kloubů a astma.

Chrání kognitivní zdraví

Výzkum ukazuje, že ginkgo biloba může pomoci chránit před kognitivními poruchami a podporovat mozkové funkce, zejména u lidí s Alzheimerovou chorobou, demencí nebo vaskulárními problémy způsobenými mozkovým infarktem (ztráta průtoku krve do cév v mozku).

Podle zprávy v International Journal of Phytotherapy and Phytopharmacology je ginkgo „v současnosti nejvíce zkoumaným a přijatým rostlinným přípravkem na kognitivní poruchy a Alzheimerovu chorobu (AD)“.

Je dokonce užitečná při léčbě mozkové insuficienci – stavu charakterizovaného chronicky nízkou koncentrací, zmatením, sníženou fyzickou výkonností, únavou, bolestmi hlavy a změnami nálady.

Mnoho výhod ginkgo biloby, posilující mozek, které vědci objevily, spočívá na skutečnosti, že jde o účinný protizánětlivý výtažek, který zvyšuje antioxidační aktivitu, snižuje oxidační stres a zlepšuje oběh.

Další teorie spočívá v tom, že jelikož může pomoci zvýšit absorpci glukózy (rozštěpeného cukru) mozkovými buňkami, má potenciál zlepšit přenos nervových signálů odpovědných za paměť, náladu, dokončení úkolu, regulaci srdečního rytmu a zdraví očí.

Klinická studie z roku 2017 provedená v sedmi nemocnicích prokázala, že extrakt z ginkgo biloba v kombinaci s léčbou aspirinem snížil kognitivní a neurologické deficity po akutní ischemické cévní mozkové příhodě. Testy ukázaly, že ti, kteří používali extrakt, zaznamenali významně vyšší skóre kognitivního hodnocení, což naznačuje zlepšení kognitivních funkcí ve srovnání s kontrolním vzorkem.

V další studii vědci testovali účinky ginkgo biloby na duševní výkon zdravých dospělých po dobu čtyř týdnů. Zjistili významné rozdíly v odhadovaném duševním zdraví a kvalitě života ve srovnání se skupinou s placebem. Skupina užívající ginkgo zaznamenala lepší motorický výkon a emoční zdraví a nezaznamenala žádné známé vedlejší účinky nebo nesnášenlivost vyvolané léky.

Výzkum však celkově ukázal smíšené a protichůdné výsledky. Některé důkazy naznačují, že tato ochrana před kognitivním poklesem se ne vždy projevuje u jinak zdravých starších dospělých. A ne každá studie zjistila, že ginkgo může zlepšit paměť; například jedna metaanalýza nenašla důkaz, že by u zdravých jedinců posílila kognitivní funkce.

Může zlepšit příznaky demence a Alzheimerovy choroby

Ginkgo biloba – list, 4400 mg od Jamieson

I když to zajisté není 100% způsob léčby této nemoci, vědecká literatura naznačuje, že je možné, že ginkgo biloba prospívá dospělým s demencí nebo Alzheimerovou chorobou (AD). Přehled systematických shrnutí z roku 2016 publikovaných ve Frontiers in Aging Neuroscience dospěl k závěru, „existují jasné důkazy na podporu účinnosti GBE (ginkgo biloba extract) pro mírné kognitivní poruchy a demenci, zatímco otázka účinnosti při prevenci kognitivního poklesu je stále otevřená.“

Většina studií zkoumala účinky gingko biloby na snížení Alzheimerových symptomů u pacientů, kteří již podstoupili standardní léčbu AD pomocí inhibitorů cholinesterázy (ChEI). Když byly skupiny pacientů s AD, kteří užívali další suplementaci ginkgem, srovnávány s těmi, kteří neužívali kombinovanou léčbu ginkgem po dobu alespoň jednoho roku, byly zaznamenány významné rozdíly v mentální kognici i kvalitě života.

Někteří vědci stále věří, že neexistují dostatečné důkazy na podporu pouití ginkga biloby k léčbě AD. Např. studie GEM (Ginkgo Evaluation of Memory) ukázala, že pokud se extrakt ginkgo biloby užívá v dávkách 120 mg dvakrát denně, nebylo zjištěno snižování jak výskytu všech příčin demence, tak Alzheimerovy demence u starších pacientů s normálním vnímáním nebo s mírnou kognitivní poruchou.

Použití a dávkování ginkgo biloby

Funguje Ginkgo biloba okamžitě? Může trvat čtyři až šest týdnů, než se projeví jakékoli účinky ginkga, v závislosti na stavu, který se pokoušíte léčit.

Účinky ginkgo biloba se zdají být závislé na dávce. V závislosti na stavu se dávky mohou pohybovat od 40 do 360 miligramů denně. Dávka mezi 120 až 240 miligramy denně, rozdělená do samostatných dávek, se ve většině případů jeví jako bezpečná a účinná.

Abyste získali výše výhody ginkgo biloby, řiďte se těmito obecnými doporučeními pro dávkování: najdětet ji ve standardizované formě extraktu obsahující 24 až 32 procent flavonoidů (také známých jako flavonové glykosidy nebo heterosidy) a 6 až 12 procent terpenoidů (triterpenové laktony).

Jaká rizika souvisejí s gingko bilobou?

Je Ginkgo biloba nebezpečná? Je možné, že se vyskytnou vedlejší účinky ginkga, i když se celkově zdá velmi bezpečná. Zřídkakdy byly hlášeny nežádoucí účinky, které zahrnují: nevolnost, průjem, závratě, bolesti hlavy a alergické reakce

Ginkgo biloba by neměly užívat děti, protože se neprokázalo, že je bezpečná.

Je bezpečné užívat ginkgo bilobu každý den? Většina studií se zaměřuje na účinky ginkga, pokud se užívá po dobu několika měsíců, ale nikoli dlouhodobě. Pokud plánujete doplněk strtravy používat déle než 6 měsíců, poraďte se nejprve se svým lékařem.

Existuje tolik výhod ginkgo biloby, které daleko převažují nežádoucí účinky této rostliny. Semena gingko biloby jsou vzácné, ale jsou toxické a mohou vést k záchvatům. Při užívání doplňků s ginkgo ve formě tobolek se prášek vyrábí z listů tohoto stromu, buď ve formě extraktu nebo mletý list. Listy jsou netoxické a proto jsou používány již tisíce let.

Upozornění

Pokud trpíte máte obavy ohledně srážení krve, není ginkgo pro vás vhodným přípravkem. Pokud jste těhotná nebo kojíte nepoužívejte gingko biloba. Neužívejte ginkgo bilobu, pokud jste alergičtí na alkylfenoly.Vzhledem k tomu, že tento doplněk má některé stimulační účinky, není vhodný pro děti nebo těhotné. Máte-li jakékoli obavy, poraďte se se svým lékařem nebo odborníkem.

Zvyšování účinků gingko biloby v kombinaci s nootropikami

Chcete-li co nejlépe využít ginkgo bilobu pro posílení mozkové činnosti, musíte používat správné dávkování. Uživatelé obecně užívají mezi 120 mg a 600 mg sušených listů. U většiny uživatelů má nižší dávka už zřetelné účinky. Vždy začněte s nejnižší dávkou při prvním podání doplňku stravy.

Pokud byste chtěli zlepšit kognitivní účinky pomocí gingko biloby, měli byste ji kombinovat s doplňky zvyšující hladinu cholinu. Ty jsou známé jako cholinergika (parasympatomimetika) a zahrnují možnosti jako Alpha GPC a Citicoline. Kombinací s doplňkem cholinu můžete zesílit pozitivní účinky této rostliny.