Jak si pomoci při zdravotních potížích?

zdravotní potíže a pomoc

Aby naše tělo správně pracovalo, je nutno pravidelně provádět tzv. detoxikaci organismu – pročištění těla, které podporuje optimální funkci orgánů a eliminaci nahromaděných jedů. Je to nejen základní prevence nemocí, ale i skvělý „lék“ u celé řady chorob (obezita, alergie, nervové nemocí, kožní choroby, migrény, nádory aj.).

Současné životní prostředí je znečištěno množstvím jedů, kterým se nemůžeme nikdy zcela vyhnout. Každodenní toxiny se dostávají do našeho organismu potravou, vodou, vzduchem:látky užívané v zemědělství na hubení plevelu a hmyzu, umělé přísady do potravin, výfukové zplodiny-olovo aj., kofein, alkohol, tabákový kouř, radioaktivita, lepidla, PVC aj. Tyto toxiny zevního prostředí se podílí na vzniku nejrůznějších nemocí, od alergií, únavového syndromu až po nádory.

Číst více